Wettelijke informatie

Advocatenassociatie Cooreman-Mertens is een VOF ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nr. 0439.979.825. De maatschappelijke zetel is te 9240 ZELE, Kouterstraat 76.

Deze VOF wordt vertegenwoordigd door haar drie vennoten - zaakvoerders Paul Cooreman,  Bernadette Mertens en BV Advocatenkantoor Wouter Van Impe vertegenwoordigd door Wouter Van Impe (KBO-nr. 0546.695.265).

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Advocatenassociatie Cooreman-Mertens VOF is verzekerd via de verzekering van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Verzekeringen, De Keyserlei 5/31 te 2018 Antwerpen, via de makelaar Van Breda Risks & Benefits. De polis verleent wereldwijde dekking, uitgezonderd de Verenigde Staten en Canada, met een dekkingsplafond van € 1.250.000,00 per schadegeval.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot deze door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar verleende waarborgen.

Alle advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Bij vragen over de toepasselijke deontologie of geschillenregeling kan u steeds het kantoor bereiken via mail op info@cooremanmertens.be of de Orde via mail op balie.dendermonde@skynet.be.