Advocatenkantoor Cooreman Mertens

Moet de partij die een procedure verliest de advocatenkosten betalen?

Een vaak gestelde vraag is of indien men een procedure wint voor de rechtbank, de tegenpartij kan worden aangesproken worden voor al de vergoedingen die ze zelf hebben betaald aan hun eigen advocaat.

Het antwoord hierop is genuanceerd.

De partij die door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, wordt normaal gezien veroordeeld tot de gerechtskosten. De gerechtskosten zijn onder meer de rolrechten, kosten van gerechtsexpertise, etc.

Daarnaast wordt de partij die in het ongelijk wordt gesteld door de rechtbank, ook veroordeeld tot een rechtsplegingsvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bedrag dat wettelijk is vastgelegd in functie van de waarde van het geschil.

Let wel, zoals vaak zijn er op deze algemene regel uitzonderingen mogelijk die de rechtbank kan nodig achten zoals de hoogte van het bedrag, wie dit moet betalen, etc.

Indien vragen hierover, neem gerust contact op.

Deel dit bericht: