Advocatenkantoor Cooreman Mertens

Fietsen met een glaasje op?

Het is een pappenheimer: laat je wagen staan als je iets hebt gedronken, ga liever met de fiets.

Maar velen beseffen niet dat het ook op de fiets verboden is om dronken of geïntoxiceerd te sturen. Een fietser is in het kader van de Wegverkeerswet immers ook een bestuurder, zodat de strafbaarstellingen voor intoxicatie en dronkenschap ook voor de fietser gelden.

Concreet betekent dit dat de bestuurder van een fiets reeds strafbaar is wanneer hij meer dan 0,50 promille alcohol in het bloed heeft.

Vanaf 0,80 promille gaat dit bovendien gepaard met vervolging voor de politierechtbank, waar men een geldboete van minimaal € 1.600 riskeert, alsook een rijverbod! Vroeger was de politierechter zelfs verplicht om een rijverbod op te leggen, zelfs al gebeurde de inbreuk met de fiets. Sinds de wetswijziging van 18 juli 2017 is dit niet langer een verplichting, maar louter een optie voor de rechter.

Daarnaast kan de rechter de gelegenheid ook aangrijpen om een onderzoek naar de rijgeschiktheid van de bestuurder te bevelen. In bepaalde gevallen kan hierna de ongeschiktheid tot het besturen van een motorvoertuig worden uitgesproken.

Ook de bestuurder riskeert met andere woorden strenge straffen en ingrijpende maatregelen, zodat het zeker zinvol is om zich bij te laten staan door een advocaat. Bovendien kan men hiervoor in sommige gevallen rekenen op een rechtsbijstandsverzekering, zodat de kosten die hiermee gepaard gaan door de verzekeraar worden gedragen.

Cooreman Mertens Advocatenassociatie beschikt over een team van bekwame advocaten met ruime ervaring in deze materie, op wie u steeds beroep kan doen om u bij te staan.

Deel dit bericht: