Advocatenkantoor Cooreman Mertens

Overlijden van de huurder

De huurder van jouw appartement is overleden. Blijft het huurcontract bestaan? Mag je als verhuurder het appartement zomaar leeghalen?

Eenvoudige vragen met een complex antwoord.

Eerste vraag: is er nog een andere huurder?

Zo ja, dan blijft de huur doorlopen als deze huurder het huurcontract mee heeft ondertekend of als beide huurders getrouwd of wettelijk samenwonend waren. Waren de huurders enkel feitelijk samenwonend en was het huurcontract enkel getekend door de overleden huurder, dan erven de erfgenamen van de overleden huurder het huurcontract. Geen zekerheid dus in dat geval voor de overlevende huurder.

Zo nee, dan komen de erfgenamen van de huurder eventueel in de plaats van de huurder.

Tweede vraag: werd de huurovereenkomst gesloten voor 01/01/2019?

Zo ja, dan blijft de huurovereenkomst bestaan na het overlijden van de huurder. De erfgenamen van de huurder komen in de plaats van de huurder en kunnen het huurcontract stopzetten volgens de normale opzegregels, gebruikelijk opgenomen in de huurovereenkomst. Uitzondering hierbij: de huurovereenkomst gesloten voor de duur van het leven van de huurder eindigt wel bij de dood van de huurder.

Zo nee, dan komt er door het overlijden van de huurder een einde aan de huurovereenkomst op het einde van de 2de maand na het overlijden van de huurder. Tegen die dag moet de woning ook leeggemaakt zijn. Een voorbeeld: wanneer de huurder sterft op 7 april, moet de woning vrij zijn tegen 30 juni daaropvolgend. Als de erfgenamen in de woning willen komen wonen, kunnen ze dit voor het einde van de periode aan de verhuurder laten weten. Op die manier kunnen ze het huurcontract verderzetten aan dezelfde voorwaarden.

Derde vraag: zijn er erfgenamen?

Zo ja, dan kan je hen aanspreken voor het tijdig leegmaken van het appartement.

Zo nee, dan wordt er door de rechtbank een curator aangeduid. Als verhuurder kan je dan de curator aanspreken om het appartement leeg te maken.

Voor bijkomende info kan u ons steeds contacteren.

Deel dit bericht: